ABOUT FORMALLY

מומחים במתן פתרונות לטפסים דיגיטליים בשילוב חתימה דיגיטלית

שנת 2001, סולטן מור, סטודנט לראיית חשבון נשלח במסגרת עבודתו להביא טפסים ממשרדי מס-הכנסה. באותם רגעים הרעיון של מחשוב טפסים ידניים מתגבש לכדי סטאט-אפ מגניב שחרט על דגלו להפוך כל תהליך עסקי שכלולים בו טפסים ידניים לתהליך דיגיטלי בשילוב חתימה דיגיטלית.

מערכת פורמלי בשימוש מסיבי בחברות ביטוח, בנקים, בתי השקעות, חברות ועסקים

פורמלי היא החברה הראשונה בישראל לפתח מערכות טפסים חכמים, כחלק מתהליכי עבודה וניהול ידע בארגונים גדולים, ועסקים קטנים כאחד. במשך 22 שנים חוג הלקוחות של פורמלי מערכות טפסים חכמים גדל בעקביות ומונה כיום אלפי משתמשים מתחומים מגוונים: בנקאות, חברות ביטוח, בתי השקעות, חברות תקשורת, רפואה, רואי חשבון ועוד עושים שימוש יום יומי במערכות פורמלי.

אודות פורמלי

בנקאות

מערכת פורמלי מהווה שרת מרכזי לניהול ידע, תהליכי עבודה, הפקת טפסים חכמים בשילוב חתימת כתב יד דיגיטלית ועל כן מבטלת את הצורך להפיץ חוזרי מידע ונוהלי עבודה בשיטה של נייר מודפס, להחזיק מלאי טפסים ולמלאם באופן ידני.

חברות ביטוח

מערכת פורמלי מציעה מגוון כלים מיחשוביים ומתקדמים לניהול תהליכים ומוצרים לתחומים, ביטוח מנהלים, ביטוח פרט, ביטוח תגמולים לעצמאים, פוליסות חיסכון, ביטוח בריאות וסיעוד, קרנות פנסיה, קופות גמל וקרנות השתלמות.

בתי השקעות

מילוי הסכמי ניהול תיקים הינו תהליך מורכב ולרוב כולל שגיאות בתהליך מילוי ההסכמים והחתמת הלקוח במקומות הנכונים. מערכת פורמלי מלווה את מנהל התיק בתהליך מובנה ומבוקר למילוי נכון ונטול שגיאות של הסכמי הייעוץ.

רפואה

הסכמה מדעת היא זכותו של המטופל לקבל החלטות, בצורה חופשית, באשר לטיפול הרפואי שיקבל. שימוש במערכת פורמלי מצמצם משמעותית את הסיכון שטמון בהעברת המידע לחולה מאחר ובניגוד למידע המילולי שנמסר בעל פה ע”י הרופא.

תקשורת וסלולאר

שימוש בטפסים חכמים בשילוב חתימת כתב יד דיגיטלית של פורמלי מאפשרת לסוכן המכירות נהל מערכת שיווק ומכירה ללא נייר, כשערכת הכלים הנדרשת לסיום התהליך העסקי נמצאת זמינה בכל מקום ובכל עת תוך יעילות וחסכון מירבי לארגון.

יבואני רכב וליסינג

מערכת פורמלי מטפלת בתהליך מכירת הרכב בצורה דיגיטלית כאשר תהליך מכירת הרכב מוצג באמצעות מערכת מוחשית וזמינה כל כך לקבלת החלטת קנייה מושכלת, כאשר כל הנתונים פרושים בפני סוכן המכירות והלקוח בשפה פשוטה מובנת לכל.

מקצת מהלקוחות שלנו

במשך 22 שנים חוג הלקוחות של פורמלי מערכות טפסים חכמים גדל בעקביות וכיום אלפי משתמשים בפתרונות של פורמלי לתחומים מגוונים כגון: בנקאות, חברות ביטוח, בתי השקעות, חברות תקשורת, מנהלי הסדר, סוכנויות ביטוח, סוכני ביטוח, רואי חשבון עורכי דין ועוד עושים שימוש יום יומי במערכות פורמלי.

ח ב ר ו ת  ב י ט ו ח

מגדל חברה לביטוח

מערכת תפעול ומכירה מקיפה לניהול תהליכים ומוצרים לתחומים: ביטוח חיים, חיסכון, קרנות פנסיה, קופות גמל וקרנות השתלמות.

כלל חברה לביטוח

מערכת תפעול ומכירה מקיפה לניהול תהליכים ומוצרים לתחומים: ביטוח חיים, חיסכון, קרנות פנסיה, קופות גמל וקרנות השתלמות.

מנורה מבטחים

מערכת תפעול ומכירה מקיפה לניהול תהליכים ומוצרים לתחומים: ביטוח חיים, חיסכון, קרנות פנסיה, קופות גמל וקרנות השתלמות.

הפניקס חברה לביטוח

מערכת תפעול ומכירה מקיפה לניהול תהליכים ומוצרים לתחומים: ביטוח חיים, חיסכון, קרנות פנסיה, קופות גמל וקרנות השתלמות.

איילון חברה לביטוח

מערכת תפעול ומכירה מקיפה לניהול תהליכים ומוצרים לתחומים: ביטוח חיים, חיסכון, קרנות פנסיה, קופות גמל וקרנות השתלמות.

הראל חברה לביטוח

מערכת טפסים דיגיטליים בשילוב חתימה דיגיטלית המבטלת את הצורך להפיץ ולהחזיק מלאי טפסים ידני, תוך מתן שירות יעיל, מתקדם ודיגיטלי לניצולי ונפגעי השואה.

ב ת י  ה ש ק ע ו ת

אנליסט

מערכת תפעול ומכירה לניהול תהליכים ומוצרים לתחומים: פנסיה, גמל, השתלמות, ניהול תיקים, בשילוב מערכת טפסים חכמים, תהליכים דיגיטליים וחתימה דיגיטלית.

מיטב

מערכת תפעול ומכירה לניהול תהליכים ומוצרים לתחומים: פנסיה, גמל, השתלמות, ניהול תיקים, בשילוב מערכת טפסים חכמים, תהליכים דיגיטליים וחתימה דיגיטלית.

מור פנסיה וגמל

מערכת תפעול ומכירה לניהול תהליכים ומוצרים לתחומים: פנסיה, גמל, השתלמות, ניהול תיקים, בשילוב מערכת טפסים חכמים, תהליכים דיגיטליים וחתימה דיגיטלית.

אקסלנס

מערכת תפעול ומכירה לניהול תהליכים ומוצרים לתחומים: פנסיה, גמל, השתלמות, ניהול תיקים, בשילוב מערכת טפסים חכמים, תהליכים דיגיטליים וחתימה דיגיטלית.

פסגות

מערכת תפעול ומכירה לניהול תהליכים ומוצרים לתחומים: פנסיה, גמל, השתלמות, ניהול תיקים, בשילוב מערכת טפסים חכמים, תהליכים דיגיטליים וחתימה דיגיטלית.

אינפיניטי

מערכת תפעול ומכירה לניהול תהליכים ומוצרים לתחומים: פנסיה, גמל, השתלמות, ניהול תיקים, בשילוב מערכת טפסים חכמים, תהליכים דיגיטליים וחתימה דיגיטלית.

מ נ ה ל י  ה ס ד ר

מבטח סימון

מערכת תפעול ומכירה הכוללת מגוון סימולטורים מתקדמים המאפשרים: תכנון פנסיוני מלא, מערכת הנמקה, מערכת טפסים חכמים, תהליכים דיגיטליים בשילוב חתימה דיגיטלית.

שקל

מערכת תפעול ומכירה הכוללת מגוון סימולטורים מתקדמים המאפשרים: תכנון פנסיוני מלא, מערכת הנמקה, מערכת טפסים חכמים, תהליכים דיגיטליים בשילוב חתימה דיגיטלית.

קלי

מערכת תפעול ומכירה הכוללת מגוון סימולטורים מתקדמים המאפשרים: תכנון פנסיוני מלא, מערכת הנמקה, מערכת טפסים חכמים, תהליכים דיגיטליים בשילוב חתימה דיגיטלית.

איילון נאמנים

מערכת תפעול ומכירה הכוללת מגוון סימולטורים מתקדמים המאפשרים: תכנון פנסיוני מלא, מערכת הנמקה, מערכת טפסים חכמים, תהליכים דיגיטליים בשילוב חתימה דיגיטלית.

אמנון גור

מערכת תפעול ומכירה הכוללת מגוון סימולטורים מתקדמים המאפשרים: תכנון פנסיוני מלא, מערכת הנמקה, מערכת טפסים חכמים, תהליכים דיגיטליים בשילוב חתימה דיגיטלית.

שחם

מערכת תפעול ומכירה הכוללת מגוון סימולטורים מתקדמים המאפשרים: תכנון פנסיוני מלא, מערכת הנמקה, מערכת טפסים חכמים, תהליכים דיגיטליים בשילוב חתימה דיגיטלית.

שגיא יוגב

מערכת תפעול ומכירה הכוללת מגוון סימולטורים מתקדמים המאפשרים: תכנון פנסיוני מלא, מערכת הנמקה, מערכת טפסים חכמים, תהליכים דיגיטליים בשילוב חתימה דיגיטלית.

סה פיי

מערכת תפעול ומכירה הכוללת מגוון סימולטורים מתקדמים המאפשרים: תכנון פנסיוני מלא, מערכת הנמקה, מערכת טפסים חכמים, תהליכים דיגיטליים בשילוב חתימה דיגיטלית.

רימונים

מערכת תפעול ומכירה הכוללת מגוון סימולטורים מתקדמים המאפשרים: תכנון פנסיוני מלא, מערכת הנמקה, מערכת טפסים חכמים, תהליכים דיגיטליים בשילוב חתימה דיגיטלית.

ח ב ר ו ת  ו ע ס ק י ם

מגן דוד אדום

מערכת טפסים דיגיטליים בשילוב חתימה דיגיטלית המבטלת את הצורך להפיץ ולהחזיק מלאי טפסים ידני, תוך מתן שירות יעיל, מתקדם ודיגיטלי לארגון ההצלה הגול במדינה.

מקאן דיסיפלין

מערכת להפקת חשבוניות והצעות מחיר דיגיטליות בשילוב חתימה דיגיטלית, work flow ארגוני, חתימה מרחוק, סבב אישורים אוטו' לרבות התממשקות למערכת SAP.

אי. די. אם מרכזי תעשיות

מערכת להפקת חשבוניות והצעות מחיר דיגיטליות בשילוב חתימה דיגיטלית, work flow ארגוני, חתימה מרחוק, סבב אישורים אוטו' לרבות התממשקות למערכת מג'יק.

קבוצת אשטרום

מערכת טפסים דיגיטליים בשילוב work flow ארגוני, חתימה דיגיטלית, סבב אישורים אוטו' המבטלים את הצורך להפיץ ולהחזיק מלאי טפסים ידני, תוך מתן שירות יעיל, מתקדם ודיגיטלי.

More First

מערכת טפסים דיגיטליים בשילוב work flow ארגוני, חתימה דיגיטלית, סבב אישורים אוטו' המבטלים את הצורך להפיץ ולהחזיק מלאי טפסים ידני, תוך מתן שירות יעיל, מתקדם ודיגיטלי.

הקרן לרווחת נפגעי השואה

מערכת טפסים דיגיטליים בשילוב חתימה דיגיטלית המבטלת את הצורך להפיץ ולהחזיק מלאי טפסים ידני, תוך מתן שירות יעיל, מתקדם ודיגיטלי לניצולי ונפגעי השואה.

אירונאוטיקס

מערכת טפסים דיגיטליים בשילוב work flow ארגוני, חתימה דיגיטלית, סבב אישורים אוטו' המבטלים את הצורך להפיץ ולהחזיק מלאי טפסים ידני, תוך מתן שירות יעיל, מתקדם ודיגיטלי.

רואי חשבון

מאגר טפסים דיגיטליים בשילוב חתימה דיגיטלית למגוון תחומים כגון: מס הכנסה, מיסוי מקרקעין, מס ערך מוסף, ביטוח לאומי, רשם חברות, פתיחה וסגירת תיקים ברשויות, דוחות שנתיים ועוד.

עורכי דין

שירות מקוון הכולל פלטפורמת חתימה דיגיטלית ועוצמתית הכוללת תכונות ופיצ'רים מדהימים: חתימה מרחוק, סבב חתימות ואישורים, חתימה מטלפון נייד, חתימה פנים אל פנים ועוד.

סוכני ביטוח

מערכת תפעול ומכירה הכוללת מגוון סימולטורים מתקדמים המאפשרים: תכנון פנסיוני מלא, מערכת הנמקה, מערכת טפסים חכמים, תהליכים דיגיטליים בשילוב חתימה דיגיטלית.

ח ב ר ו ת  א י נ ט ג ר צ י ה

נס טכנולוגיות

מערכת להפקת חשבוניות והצעות מחיר דיגיטליות בשילוב חתימה דיגיטלית, work flow ארגוני, חתימה מרחוק, סבב אישורים אוטו' לרבות התממשקות למערכת Dynamic CRM.

מל"ם

מערכת להפקת חשבוניות והצעות מחיר דיגיטליות בשילוב חתימה דיגיטלית, work flow ארגוני, חתימה מרחוק, סבב אישורים אוטו' לרבות התממשקות למערכת מל"ם פנסיה.