מסמך הנמקה ממוחשב

מערכת ההנמקה של פורמלי מאפשרת לסוכן הביטוח להפיק מסמך הנמקה ממוחשב במהירות, ביעילות ובהתאם להוראות החוק.

לראשונה בישראל, סוכן הביטוח מסוגל להציג ללקוח את כלל המוצרים הרלוונטיים לצרכיו והעדפותיו, תוך פירוט מרבי של מאפייני המוצרים והיצרנים השונים בענף, להשוות בין החלופות השונות באמצעות בנק תשובות מקצועי ומקיף במיוחד, תוך העזרות בתצוגה גרפית מרהיבה המובנת לכל. התוצאה המתקבלת היא ביצוע מובנה, מהיר ויעיל של התהליך ההנמקה הנדרש כדי לעמוד בתקנות גלוי הנאות והפקת מסמך ההנמקה איכותי על כל נספחיו.

בחירת לקוח / הקמת לקוח חדש

לפני כל פעולה במערכת, יש לבחור לקוח מרשימת הלקוחות או להקים לקוח חדש. ניתן לחפש לקוח קיים לפי שם הלקוח, חלק משם הלקוח או מספר הזיהוי שלו.

 • חיפוש לפי שם הלקוח

 • חיפוש לפי מספר זיהוי

 • לבחירת הלקוח יש ללחוץ על שם הלקוח

הפקת מסמך הנמקה

לאחר בחירת הלקוח מרשימת הלקוחות, יש ללחוץ בתפריט הימני על הכפתור מסמך הנמקה. במקרה של ניוד יש להזין את המוצר הקיים לצד המוצר החדש.

 • יש ללחוץ על הכפתור הנמקה שבתפריט הימני

 • יש לבחור את סוג המוצר הפנסיוני

 • יש לבחור את המוצר לפי מספר מס הכנסה

 • יש לעדכן את דמי הניהול ונתונים נוספים

 • לסיום יש ללחוץ על הכפתור הוסף

עריכת הגדרות ונימוקים

לפני הפקת מסמך ההנמקה, יש לעדכן את ההגדרות והנימוקים למסמך: מטרות החיסכון, נימוקים לבחירת סוג המוצר, נימוקים לבחירת הגוף המוסדי וסיכום פגישה.

 • פתח את הלשונית הגדרות ונימוקים

 • בחר בלשונית מטרות החיסכון והשלם את המידע

 • בחר בלשונית נימוקים לבחירת סוג המוצר והשלם את המידע

 • השלם את המידע עבור נימוקים לבחירת הגוף המוסדי

 • השלם את נימוקיך האישיים בסיכום פגישה

הפעלת אשף המסמכים

באמצעות אשף המסמכים מערכת פורמלי מאפשרת עריכה של קיט המסמכים אחד אחרי השני ללא עבודה בחלונות מרובים. יש לסמן את המסמכים הרצויים וללחוץ על אשף המסמכים. בחלון שיפתח יופיעו כל המסמכים אחד אחר השני.

 • בחר את כל הטפסים או סמן את הטפסים הדרושים

 • למילוי כל המסמכים לחץ על הכפתור אשף המסמכים

 • לחתימה ברצף יש ללחוץ על הכפתור חתום ברצף

מילוי שדות חובה ולוגיקה עסקית

עם פתיחת כל טופס המערכת ממזגת את נתוני בררת המחדל מבסיס הנתונים של התכנה. בתפריט הימני המערכת מציגה את רשימת החוסרים שיש למלא על מנת שהטופס לא יהיה שגוי. לגישה מהירה למילוי השדות החסרים, יש ללחוץ על שם השדה הרבלנטי.

 • עקוב אחר השדות החסרים שמופיעים בתפריט הימני

 • השלם את השדות החסרים בטופס

 • בסיום העריכה לחץ על כפתור השמירה

 • לשילוב חתימה אלקטרונית לחץ על הכפתור שלח לחתימה

שילוב חתימת כתב יד דיגיטלית

עם פתיחת כל טופס המערכת ממזגת את נתוני בררת המחדל מבסיס הנתונים של התכנה. בתפריט הימני המערכת מציגה את רשימת החוסרים שיש למלא על מנת שהטופס לא יהיה שגוי. לגישה מהירה למילוי השדות החסרים, יש ללחוץ על שם השדה הרבלנטי.

 • עקוב אחר שדות החתימה שמופיעים בתפריט הימני

 • שלב את חתימת הסוכן במקומות המיועדים לכך בטופס

 • שלב את חתימת הלקוח במקומות המיועדים לכך בטופס

 • לסיום תהליך החתימה לחץ על הכתפור שמירה