מערכת לניהול הסכמי רכישת רכב

מערכת פורמלי מטפלת בתהליך מכירת הרכב בצורה דיגיטלית כאשר תהליך מכירת הרכב מוצג באמצעות מערכת מוחשית וזמינה כל כך לקבלת החלטת קנייה מושכלת, כאשר כל הנתונים פרושים בפני סוכן המכירות והלקוח בשפה פשוטה מובנת לכל.

 • המחשת תהליך המכירה על גבי אייפד ואו מחשב

 • קיט מסמכי הזמנת רכב בצורה דיגיטלית וברורה

 • הצגת נספחים לתהליך המכירה בהתאם לסוג המכירה

 • שילוב חתימת כתב יד דיגיטלית מאובטחת

תהליך מכירת רכב מרובה בלא מעט ניירת ובמידע רב שנמסר ללקוח בעל פה. מערכת פורמלי מטפלת בתהליך מכירת הרכב בצורה דיגיטלית כאשר תהליך מכירת הרכב מוצג באמצעות מערכת מוחשית וזמינה כל כך לקבלת החלטת קנייה מושכלת, כאשר כל הנתונים פרושים בפני סוכן המכירות והלקוח בשפה פשוטה מובנת לכל, מכול מקום ומכול סוגי המחשבים.

גם תהליך מסירת רכב ללקוח בעת החזרה מתיקון או מסירת ליסינג במקום העבודה מלווה בניירת רבה, אשר לרוב נעשית תוך החתמת הלקוח ברחוב. שימוש במערכת פורמלי מבטיח תהליך מהיר, נקי משגיאות וכתב לא קריא, נטול נייר תוך ביטול שיטות עבודה מיושנות כגון: סריקה וארכיב ידני.

תהליך הזמנת רכב

תהליך מכירת רכב מרובה בלא מעט ניירת ובמידע רב שנמסר ללקוח בעל פה. מערכת פורמלי מטפלת בתהליך מכירת הרכב בצורה דיגיטלית, מרהיבה ביופייה ונטולת נייר.

סוכן המכירות מציג באמצעות מערכת מוחשית וזמינה כל כך לקבלת החלטת קנייה מושכלת, כאשר כל הנתונים פרושים בפני הלקוח בשפה פשוטה מובנת לכל, מכול מקום ומכול סוגי המחשבים.

 • עבודה מכל מחשב / אייפד / טאבלט

 • הצגת כל דגמי הרכב המוצעים, לרבות צבעים

 • הצגת מחירונים עבור תוספות ושינויים

 • שילוב חתימת כתב יד דיגיטלית מאובטחת

תהליך מסירת רכב

תהליך מסירת רכב ללקוח בעת החזרה מתיקון או מסירת ליסינג במקום העבודה מלווה בניירת רבה, אשר לרוב נעשית תוך החתמת הלקוח ברחוב. שימוש במערכת פורמלי מבטיח תהליך מהיר, נקי משגיאות וכתב לא קריא, נטול נייר תוך ביטול שיטות עבודה מיושנות כגון: סריקה וארכיב ידני.

 • שילוב מצלמה כחלק אינטגרלי מתהליך מסירת הרכב

 • שילוב חתימת כתב יד בכל מקום המיועד לכך בטופס

 • הצגת תיאור מילולי של סעיפי החתימה

 • ארכוב PDF חתום בחתימת כתב ידו של הלקוח