שוק הסלולר – ניהול הסכמי התקשרות עם לקוחות

מילוי הסכמי תקשורת הינו תהליך מורכב במיוחד ולרוב כולל שגיאות רבות בתהליך מילוי ההסכמים והחתמת הלקוח במקומות הרלבנטיים לעסקה. מערכת פורמלי מלווה את סוכן המכירות בתהליך מובנה ומבוקר למילוי נכון ונטול שגיאות של הסכמי החיבור/הניוד , תוך שמירה על כללי גילוי נאות.

ניהול הסכמי התקשרות

מילוי הסכמי התקשרות סלולרית הינו תהליך מורכב במיוחד ולרוב כולל שגיאות חוזרות ונישנות בתהליך מילוי ההסכמים והחתמת הלקוח במקומות הרלבנטיים לעסקה.

מערכת פורמלי מלווה את סוכן המכירות בתהליך מובנה ומבוקר למילוי נכון ונטול שגיאות של הסכמי ההתקשרות , תוך שמירה על כללי גילוי נאות וקיום הוראות הרגולציה בשילוב חתימת כתב יד דיגיטלית בכל הסעיפים הרלבנטיים להסכם.

  • עבודה מכל מחשב / אייפד / טאבלט

  • מערכת למניעת ריג’קטים בהסכם ייעוץ

  • הוספת צילום מסמכי זיהוי ומסמכים חיצוניים

  • שילוב חתימת כתב יד דיגיטלית מאובטחת