מדריך לניהול הגדרות חשבון

ניהול הגדרות חשבון

מערכת פורמלי מכילה מגוון אפשרויות ניהול מתקדמות המאפשרות לכלל המשתמשים לנהל ולשלוט על כל פרמטר במערכת. באמצעות תפריט ניהול הגדרות חשבון ניתן לערוך ולנהל את שם הסוכן, דוא”ל, סיסמה, לוגו, מספרי סוכן ועוד.

 • לחץ על כפתור הגדרות שבתפריט השמאלי העליון

 • בחר מהתפריט באופציה החשבון שלי

 • מלא או ערוך את פרטי הסוכן / הסוכנות

 • מלא או ערוך את הפרטים עבור ייפויי הכוח

 • העלה למערכת את לוגו הסוכנות

 • לחץ על הכפתור שמור שינויים

ניהול דירוג יצרנים עבור מסמך הנמקה

בהתאם לדרישות האוצר בחוזר הנמקה, על כל סוכן להגדיר מידי שנה את הזיקה לגופים המשווקים ע”י הסוכן ולדרג את הגופים מהגבוה לנמוך. מערכת פורמלי מאפשרת לנהל את הדירוג בצורה פשוטה ומהירה.

 • לחץ על כפתור הגדרות שבתפריט השמאלי העליון

 • בחר מהתפריט באופציה ניהול דירוג יצרנים

 • בחר מהרשימה את סוג המוצר הרלבנטי

 • בחר מהרשימה את היצרן הרלבנטי

 • קבע את מיקום היצרן, סמן V בגילוי נאות ובדירוג יצרנים

ניהול מספרי סוכן

עם פתיחת כל טופס חכם מערכת פורמלי ממזגת את נתוני הלקוח מבסיס הנתונים של התכנה. על מנת שמערכת פורמלי תמזג באופן אוטו’ גם את מספרי הסוכן של כל יצרן ו/או כל מוצר יש להגדיר את מספרי הסוכן באופן הבא:

 • לחץ על כפתור הגדרות שבתפריט השמאלי העליון

 • בחר מהתפריט באופציה ניהול מספרי סוכן

 • בחר את סוג המוצר והקלד את שם היצרן בשדה החיפוש

 • הקלד את מספר הסוכן בשורה הראשונה

 • לחץ על מקש ה- Enter ועל הכפתור שכפל