CLICK & SIGN

שירות טפסים מקוונים ותהליכים דיגיטליים, בשילוב חתימה דיגיטלית

שפר את היעילות שלך באמצעות, טפסים דיגיטליים חכמים וידידותיים. באמצעות מערכת פורמלי תוכל לייעל תהליכים פנימיים, לאסוף חתימות דיגיטליות תוך שניות ולקבל החלטות עסקיות טובות יותר

חתימה דיגיטלית

פלטפורמה פשוטה וקלה לבניית טפסים דיגיטליים הכוללת תכונות ופיצ'רים רבי עוצמה

באמצעות ממשק ה- Drag and Drop ופלטפורמה ״ללא קוד״ של פורמלי תוכלו להמיר בקלות את הטפסים המיושנים הקיימים בארגוכם, לתהליך דיגיטלי עדכני הכולל טפסים דיגיטליים בשילוב חתימה דיגיטלית המותאמים אישית עבור הצרכים של החברה

ח ב ר ו ת   ו א ר ג ו נ י ם

חברות ביטוח

הצעה לביטוח פרט לכיסויים ביטוחיים בלבד – ריסק טהור ומגדל להכנסה, מגדל חברה לביטוח

בנקים

הודעה על החלטת תאגיד בדבר פתיחת חשבונות בנק, בדבר המורשים לפעול בשם התאגיד

בתי השקעות

בקשת הצטרפות לקרן השתלמות של חברת אלטשטלר שחם גמל ופנסיה בע"מ

בתי חולים

טופס לנשים ו/או זוגות לפני דיקור מי שפיר – בית חולים שיבא, המכון הגנטי על שם דנק גטנר

יבואני רכב

הודעה על מקרה ביטוח תאונת רכב, רכוש ונזקי גוף, כלל חברה לביטוח בע"מ 

חברות ליסינג

הודעה על מקרה ביטוח תאונת רכב, רכוש ונזקי גוף, חברת סאן קאר בע"מ

חברות מימון

הצהרת בריאות לחבילת הגנה מבטיחה

חברות תקשורת

הסכמה מדעת | טיפול פנים בלייזר

ר פ ו א ה

הסכמה מדעת

הצהרה והסכמה לאשפוז במסגרת ביתית

אסתטיקה רפואית

הסכמה מדעת | טיפול פנים בלייזר

הצהרות בריאות

הצהרת בריאות לחבילת הגנה מבטיחה

הריון ולידה

הסכמה מדעת | טיפול פנים בלייזר

ר ו א י    ח ש ב ו ן

הסכם שכר טרחה

הצהרה והסכמה לאשפוז במסגרת ביתית

הרשאה לחיוב חשבון

הסכמה מדעת | טיפול פנים בלייזר

רשם החברות

הצהרת בריאות לחבילת הגנה מבטיחה

ייפוי כוח למייצג

הסכמה מדעת | טיפול פנים בלייזר

ה ס כ מ י ם    מ ש פ ט י י ם

הסכם תיווך

הצהרה והסכמה לאשפוז במסגרת ביתית

הסכם מקרקעין

הסכמה מדעת | טיפול פנים בלייזר

הסכם שכירות

הצהרת בריאות לחבילת הגנה מבטיחה

הסכם מקרקעין

הסכמה מדעת | טיפול פנים בלייזר

ה ס כ מ י    ע ב ו ד ה

הסכם העסקה

הצהרה והסכמה לאשפוז במסגרת ביתית

הסכם סודיות

הסכמה מדעת | טיפול פנים בלייזר

הסכם אי תחרות

הצהרת בריאות לחבילת הגנה מבטיחה

הסכם אבטחת מידע

הסכמה מדעת | טיפול פנים בלייזר

קנין רוחני

הצהרה והסכמה לאשפוז במסגרת ביתית

טופס 101

הסכמה מדעת | טיפול פנים בלייזר

הטרדה מינית

הצהרת בריאות לחבילת הגנה מבטיחה

סיום עבודה

הסכמה מדעת | טיפול פנים בלייזר