פורמלי בנקאות – מערכת לניהול ידע ותהליכי עבודה ארגוניים לבנקים

מערכת פורמלי מהווה שרת מרכזי לניהול ידע, תהליכי עבודה, הפקת טפסים חכמים בשילוב חתימת כתב יד דיגיטלית ועל כן מבטלת את הצורך להפיץ חוזרי מידע ונוהלי עבודה בשיטה של נייר מודפס, להחזיק מלאי טפסים ולמלאם באופן ידני.

 • הפצה ממוחשבת של נוהלים

 • הפצה ממוחשבת של חוזרי מידע

 • מנגנון אישור קריאה וחתימה

 • מאגר טפסים חכמים

 • שילוב חתימת כתב יד דיגטלית

 • התממשקות לכל מחסן מידע

 • התממשקות לכל ארכיון ארגוני

 • מומחיות ברגולציה בנקאית

 • מילוי וחישוב טופסי הלוואות

 • מילוי וחישוב טופסי משכנתאות

התוצאה הסופית המתקבלת בעקבות שימוש במערכת פורמלי היא טופס נטול שגיאות וחתום דיגיטלית.

את הטפסים המופקים במערכת פורמלי ניתן לשמור בארכיון הארגוני, לשלוח להדפסה, פקס ודואר אלקטרוני. מערכת פורמלי יודעת להפריד את שכבת המידע (Xml) מהטפסים החתומים על מנת לקלוט את שכבת הנתונים שהוקלדה בטפסים במערכות הארגוניות.

ניהול תהליכים ארגוניים

מערכת פורמלי מספקת אוטומטיזציה של תהליכים ארגוניים באמצעות טפסים חכמים בשילוב חתימת כתב יד דיגיטלית המועברים בין גורם אחד לשני בארגון בכדי להשלים תהליכי עבודה נקיים משגיאות ונטולי נייר.

 • ניהול Flow בין כלל מורשי החתימה הרלבנטיים לתהליך מילוי הטפסים

 • ניהול תהליך פתיחת חשבון הכולל Flow ארגוני מלא

 • ניהול תהליך לקיחת משכנתא הכולל Flow ארגוני מלא

 • הפצה ממוחשבת של נהלים וחוזרים

 • מנגנון אישור קריאה וחתימה על חוזרים ונהלים

פורטל טפסים חכמים

מערכת פורמלי תומכת בכל תהליכי המכירה והתפעול של הבנקאי המודרני. במהלך התהליך המערכת תציג לבנקאי את קיט הטפסים הרלבנטי לכל תהליך הדרוש לו, תאפשר הוספת צילום ת.ז. ונספחים רלבנטיים ובסיום המילוי תשלח את קיט הטפסים והנספחים ללקוח ולארכיב הארגוני.

 • אלפי טפסים חכמים בשילוב לוגיקה עסקית

 • מערכת למניעת ריג’קטים בטפסים

 • שילוב חתימת כתב יד דיגיטלית מאובטחת

 • לוגיקה אוטו’ להקפצת שאלוני בריאות ושאלוני תחביבים

חתימת כתב יד דיגיטלית

בעידן האלקטרוני של ימינו, מהווה חתימת כתב היד הסיבה העיקרית בגינה אנו מדפיסים עותקים נוספים לתיוק כיוון שהיא עדיין נחשבת אמצעי ידידותי ואמין לאימות החותם ומהימנות המסמך.

שימוש בחתימת כתב יד דיגיטלית של פורמלי מאפשרת לסוכן הביטוח לנהל מערכת שיווק ומכירה ללא נייר, כשערכת הכלים הנדרשת לסיום התהליך העסקי נמצאת זמינה בכל מקום ובכל עת תוך יעילות וחסכון מירבי לסוכנות.

 • שילוב חתימת כתב יד בכל מקום המיועד לכך בטופס

 • הצגת תיאור מילולי של סעיפי החתימה

 • אכיפת לוגיקה עסקית ושדות חובה

 • יצירת FLOW חתימות בין הלקוח, לפקיד הבנק.