רפואה – מערכת טפסים חכמים

הסכמה מדעת היא זכותו של המטופל לקבל החלטות, בצורה חופשית, באשר לטיפול הרפואי שיקבל. שימוש במערכת פורמלי מצמצם משמעותית את הסיכון שטמון בהעברת המידע לחולה מאחר ובניגוד למידע המילולי שנמסר בעל פה ע”י הרופא, מערכת פורמלי ממחישה לחולה את כלל ההיבטים הרפואיים באופן ויזואלי.

תהליך הסכמה מדעת

מערכת פורמלי מכילה מאות תהליכים רפואיים ולצידם מאות טופסי הסכמה מדעת, אשר מאפשרים למטפל להציג למטופל מידע רלוונטי באשר לטיפול שיעבור וכן הזדמנות להבין את המידע הרפואי ולהביע את רצונו באשר לקבלת הטיפול.

בסיומו של תהליך ההסבר המטופל חותם דיגיטלית על טופס הסכמה מדעת, כשאר המידע והטופס שהמטופל קיבל מארכבים בתיק מסמכי הלקוח וניתנים לאחזור בקלות בכל עת.

חתימת כתב יד דיגיטלית

בעידן האלקטרוני של ימינו, מהווה חתימת כתב היד הסיבה העיקרית בגינה
אנו מדפיסים עותקים נוספים לתיוק כיוון שהיא עדיין נחשבת אמצעי ידידותי
ואמין לאימות החותם ומהימנות המסמך. מערכת פורמלי מאפשרת:

  • שילוב חתימת כתב יד בכל מקום המיועד לכך בטופס

  • הצגת תיאור מילולי של סעיפי החתימה

  • אכיפת לוגיקה עסקית ושדות חובה

  • יצירת FLOW חתימות בין מנהל התיק, הלקוח ובית ההשקעות