מערכת לניהול הסכמי ייעוץ וניהול תיקי השקעות

מילוי הסכמי ניהול תיקים הינו תהליך מורכב במיוחד ולרוב כולל שגיאות רבות בתהליך מילוי ההסכמים והחתמת הלקוח במקומות הרלבנטיים לעסקה. מערכת פורמלי מלווה את מנהל התיקים בתהליך מובנה ומבוקר למילוי נכון ונטול שגיאות של הסכמי הייעוץ , תוך שמירה על כללי גילוי נאות.

ניהול פרטי לקוחות

על מנת לברר את צרכיו, העדפותיו והנחיותיו של הלקוח בצורה המיטבית ביותר, על מנהל התיק לבצע את תהליך הכר את הלקוח (פרטי או תאגיד), להזין את פרטי בעל החשבון / מורשים לפעול בתאגיד, הצהרה על נהנים ובעלי שליטה ועוד.

מערכת פורמלי מקצרת באופן משמעותי את תהליך הזנת הנתונים שכן הנתונים מוקלדים פעם אחת בכרטיס הלקוח ומשתכפלים באופן אוטומטי למקומות הייעודיים בהסכם.

 • הזנת פרטים אישיים / פרטי תאגיד

 • פרטי המורשים לפעול בחשבון

 • הצהרה על נהנה ובעל שליטה

 • בירור צרכי הלקוח והעדפותיו

מילוי הסכם ניהול תיקים

מילוי הסכמי ניהול תיקים הינו תהליך מורכב במיוחד ולרוב כולל שגיאות חוזרות ונישנות בתהליך מילוי ההסכמים והחתמת הלקוח במקומות הרלבנטיים לעסקה.

מערכת פורמלי מלווה את מנהל התיקים בתהליך מובנה ומבוקר למילוי נכון ונטול שגיאות של הסכמי הייעוץ , תוך שמירה על כללי גילוי נאות וקיום הוראות הרגולציה בשילוב חתימת כתב יד דיגיטלית בכל הסעיפים הרלבנטיים להסכם.

 • עבודה מכל מחשב / אייפד / טאבלט

 • מערכת למניעת ריג’קטים בהסכם ייעוץ

 • הוספת צילום מסמכי זיהוי ומסמכים חיצוניים

 • שילוב חתימת כתב יד דיגיטלית מאובטחת

חתימת כתב יד דיגיטלית

בעידן האלקטרוני של ימינו, מהווה חתימת כתב היד הסיבה העיקרית בגינה אנו מדפיסים עותקים נוספים לתיוק כיוון שהיא עדיין נחשבת אמצעי ידידותי ואמין לאימות החותם ומהימנות המסמך. מערכת פורמלי מאפשרת:

 • שילוב חתימת כתב יד בכל מקום המיועד לכך בטופס

 • הצגת תיאור מילולי של סעיפי החתימה

 • אכיפת לוגיקה עסקית ושדות חובה

 • יצירת FLOW חתימות בין מנהל התיק, הלקוח ובית ההשקעות