מדריך להפקת טפסים חכמים

הפקת טפסים חכמים

מערכת פורמלי מכילה למעלה מ- 2,500 טפסים חכמים מכל חברות הביטוח, בתי ההשקעות, קרנות הפנסיה, מוסדות ממשלתיים, נוסחים אישיים ועוד. מערכת פורמלי תומכת בכל תהליכי המכירה והתפעול של סוכן הביטוח.

 • לחץ על הכפתור טפסים שמופיע בתפריט הימני

 • בחר את היצרן מרשימת היצרנים

 • בחר את התהליך מרשימת התהליכים

 • סמן את כל המסמכים המיועדים למילוי

 • לחץ על הכפתור אשף מסמכים

מילוי שדות חובה ולוגיקה עסקית

עם פתיחת כל טופס מערכת פורמלי ממזגת את נתוני בררת המחדל מבסיס הנתונים של התכנה. בתפריט הימני המערכת מציגה את רשימת החוסרים שיש למלא על מנת שהטופס לא יהיה שגוי. לגישה מהירה למילוי השדות החסרים, יש ללחוץ על שם השדה הרבלנטי.

 • עקוב אחר השדות החסרים שמופיעים בתפריט הימני

 • השלם את השדות החסרים בטופס

 • בסיום עריכת הטופס לחץ על כפתור השמירה

 • עבור לטופס הבא שמופיע ברשימת הטפסים בתפריט הימני

 • לשילוב חתימה אלקטרונית לחץ על הכפתור שלח לחתימה

שילוב חתימת כתב יד דיגיטלית

עם פתיחת כל טופס המערכת ממזגת את נתוני בררת המחדל מבסיס הנתונים של התכנה. בתפריט הימני המערכת מציגה את רשימת החוסרים שיש למלא על מנת שהטופס לא יהיה שגוי. לגישה מהירה למילוי השדות החסרים, יש ללחוץ על שם השדה הרבלנטי.

 • עקוב אחר שדות החתימה שמופיעים בתפריט הימני

 • שלב את חתימת הסוכן במקומות המיועדים לכך בטופס

 • שלב את חתימת הלקוח במקומות המיועדים לכך בטופס

 • לסיום תהליך החתימה לחץ על הכתפור שמירה