מדריך להוספת צילום תעודת זהות

מערכת פורמלי מאפשרת הוספת צילום תעודת זהות, מסמכים וקבצים נוספים כחלק מגוף הטופס !

במרבית מתהליכי העבודה נדרש הסוכן לצרף למסמכי ההצעה תעודת זהות ו/או מסמכים נלווים. עד היום הקבצים הללו הועלו למערכת כקבצים נפרדים, נשלחו בדואר אלקטרוני או בפקס. על מנת לייעל את עבודת הסוכן, מערכת פורמלי מאפשרת להוסיף כחלק מכלל הטפסים החכמים הקיימים במערכת צילום תעודת זהות ו/או מסמכים נלווים בקלות ובמהירות. הוספת כל סוגי הקבצים מתאפשרת מכל סוגי המחשבים: אייפד, טאבלט, מחשב נייד ומחשב שולחני. להלן ההנחיות כיצד לפעול:

הוספת צילום תעודת זהות

על מנת לצרף מסמך לטופס חכם, יש לבחור לקוח מרשימת הלקוחות, יש לבחור את קיט הטפסים ולפתוח למילוי ממוחשב.

  • יש למלא את כל השדות הדרושים בטופס

  • בסרגל העליון יש ללחוץ על כפתור שמור

  • יש ללחוץ על הכפתור פעולות – צרף קובץ

  • בחלון שנפתח יש לצרף את הקובץ הרצוי

  • באייפד ניתן לצרף קובץ קיים או לצלם קובץ חדש

  • ניתן לחזור על הפעולה כמספר הקבצים

  • בסיום יש ללחוץ על הכפתור אישור

  • יש ללחוץ על הכפתור חתום

  • הקבצים יופיעו בעמוד האחרון של הטופס